dinsdag 5 mei 2015

Autovrije dag in de Overstraat...

Als beloning van de goede resultaten van de fiets- en wandelweek, kregen de kinderen een autovrije Overstraat met tal van leuke en educatieve activiteiten en workshops. 

De kinderen hebben zeker hun best gedaan want 's morgens kwam de zon al piepen, om verder een hele dag te schijnen. 

De pret kan beginnen want niets leuker dan op straat spelen. 

De dag werd opgesplitst in een voormiddag voor de kleuters en de namiddag voor de lagere school.

De kleuters:

Fietsbehendigheidsparcours

Meester Stijn stelde een parcours op voor de kinderen.  Dit werd erg gesmaakt door de kinderen.  


Meer foto's vind je hier

Fietswash

Niets leuker dan om je eigen fiets te wassen. Of toch liever die van de juf?
 

 Meer foto's vind je hier:hier


Busevacuatie voor 2de en 3de kleuterklas

De kleuters leerden hoe ze bij een noodsituatie veilig de bus konden verlaten.
We hadden met stoelen en banken een bus nagebootst.  De juf mocht de chauffeur zijn.  Door heel het land en zelfs het buitenland zijn we gereden.  Favoriete plaatsen waren Plopsland, De Efteling, Spanje,...

Na een paar keer oefenen, ging het al heel vlot.
Meer foto's vind je  hier

  


Politiebezoek: 
Wijkagent Harry bracht de kleuters een bezoekje.  Hij legde het uniform uit van de politie.
Nadien mocht iedereen eens een keertje in de politieauto zitten.
Maar wat maakt die sirene toch veel lawaai!


Meer foto's vind je hier

 Straat vol met rollend spelmateriaal

 Meer foto's vind je hier

 Gewoon spelen...
Meer foto's vind je hier


 Lagere school:

Ook bij de lagere school werden de educatieve activiteiten en workshops afgewisseld met spel. 
De lagere school rouleerde tussen 7 stops.

Fietsbehendigheidsparcours (eerste, tweede en derde leerjaar)

Het parcours van de kleuters werd aangepast met schranzen, bruggen, versmallingen,...
De kinderen die geen fiets bij hadden, konden gebruik maken van de aangekochte fietsen.
Meer foto's vind je hier

Fietsspelletjes  (vierde, vijfde en zesde leerjaar)

Diverse fietsbehendigheidsspelletjes werden voorzien. Bijvoorbeeld:
  • met velen fietsen op een klein parcours zonder een voet op de grond te zetten
  • elkaar een hand geven als je elkaar kruist
  • om ter traagst rijden


Meer foto's vind je hier

Fietsherstelshop

De kinderen kregen van een papa uitleg hoe ze een gaatje kunnen vinden in een fietsband en daarna repareren.  Daarna mochten de kinderen zelf aan de beurt.Meer foto's vind je hier

Busevacuatie

Als er brand uitbreekt op een bus, breekt er gewoonlijk tegelijk paniek en chaos uit. Het vuur verspreidt zich meestal razendsnel. Binnen het kwartier is een volledige bus uitgebrand. Het komt er dus op aan om bij brand de bus snel en gedisciplineerd te verlaten via een vast systeem.

Een evacuatie moet binnen de 30 seconden plaatsvinden. Op 30 seconden wordt het tot 60° warm in een brandende bus en is alle zuurstof op. Als de oefening geslaagd is, beseffen ook de leerkrachten dat hun plaats in een bus van belang is. Leerkrachten moeten hun plaats strategisch kiezen, zodat bij een noodsituatie altijd volwassen begeleiders als laatste de bus verlaten. Zo kunnen zij tot het laatste moment instructies geven in de bus tijdens de evacuatie. Als volwassen begeleiders eerst uit de bus zijn tijdens een noodsituatie, dan blijven de kinderen zonder begeleiding achter in de bus.
Een busevacuatie is geen gewoonte die je leert door één keer te oefenen. Regelmatig een busevacuatie simuleren is nodig om het systeem onder de knie te krijgen. De enige manier om een systeem voor een busevacuatie als een automatisme in werking te laten treden, is het veelvuldig inoefenen van de evacuatie. We maakten alvast een start om het systeem voor de busevacuatie onder de knie te krijgen en zorgden voor een echte bus.

De leerkrachten zagen ook het nut in van deze oefening. Ze willen dit blijven oefenen, ook na deze dag. Wanneer ze terug komen van het zwemmen met de bus, verlaten ze de bus met het ritssysteem.

Meer foto's vind je hier
Veilige fiets
2 fietsen werden opgesteld: een veilige fiets die helemaal in orde was en een onveilige fiets. Samen met de kinderen werd er gezocht naar de 7 verschillen tussen de veilige en onveilige fiets. Door de kinderen actief te laten zoeken naar de verschillen, werden ze bewust gemaakt wat de betekenis is van een veilige fiets. Nadien werden de
fietsen gecontroleerd en kregen ze een controlekaart mee naar huis.

Meer foto's vind je hier

Animatie
Naast educatieve activiteiten en workshops konden de kinderen ook vrij spelen op straat.
Bv. oude volksspelen, reuze gezelschapsspelen, KUBB, gooispelen, evenwichtsmateriaal,.... 

  

                                   


                                                        
                        


Meer foto's vind je hier

Als afsluiter werd er gedanst op Mister fluo lied “I love 2 CU”. Het lied dat vorig jaar tijdens de fluoweek werd gedraaid. Alle kinderen wisten nog hoe het gedanst werd.


De fiets- en wandel week werd afgesloten met de officiële overhandiging van de resultaten van de verkeersenquête (uitgevoerd in juni 2014 door de Ouderraad) aan de schepen van verkeer Maarten Forceville.  In juni 2015 wordt deze enquête besproken op de gemeenteraad. Wij hopen dan samen met de gemeenteraad op basis van de geformuleerde suggesties eventuele maatregelen samen te kunnen nemen.


Als afsluiter nog het artikel vanuit Herent Blog


Toverveld fietst en wandelt voor een beter leefmilieu
27/04/2015 door DA Geef een reactie


De voorbije week stond helemaal in het teken van verkeer en mobiliteit. Vrijdag werd deze week feestelijk afgesloten.
De ouderraad van GBS Toverveld in Veltem is zeer actief in het kader van mobiliteit en verkeer. Twee jaar geleden werd er nieuw leven geblazen in een werkgroep rond mobiliteit en verkeer en sindsdien zijn al heel wat zaken gerealiseerd. Zo werden er reeds verschillende subsidie dossiers ingediend om de school en de leerlingen te voorzien van allerlei didactisch materiaal rond verkeer: een fietsbehendigheidsparcours, verkeersspelen, verkeerskoffers… .
Er werden ook 10 gloednieuwe fietsen aangekocht om de turnleerkrachten de mogelijkheid te geven om met de leerlingen te werken aan fietsbehendigheid.


Week rond verkeer
De voorbije week stond helemaal in het teken van verkeer en meer bepaald onder het motto “fietsen en wandelen voor een beter leefmilieu”. De kinderen leerden de hele week over 

verkeer, en hoe meer ze met de fiets of te voet komen, hoe minder donkere uitlaatgassen er rond de school hangen en hoe meer de zon dus weer komt piepen.
Kinderen van de lagere school konden  zonnestralen verdienen als ze te voet of met de fiets naar school kwamen en zo de grote donkere wolk op de speelplaats doen verdwijnen. De kleuters zorgden dan op hun beurt voor de groene stickerblaadjes aan de bomen.Afsluiter op vrijdag
Als beloning voor al dit harde “verkeers” werk werd vrijdag de straat autovrij gemaakt en opgevuld met heel wat leuke en educatieve activiteiten: busevacuatie, fietsbehendigheids-parcours, hoe plak ik een band, fietscontrole door de politie, … Kortom, een dag om te leren, plezier te maken en vooral te genieten van een autovrije straat.
Als afsluiter kwam schepen Maarten Forceville langs. Hij kwam de verkeersenquête officieel in ontvangst kwam nemen, vermits hij bevoegd is voor onder andere Jeugd en Mobiliteit.
De Ouderraad heeft de ouders bevraagd over de verkeerssituatie om en rond de school. Met de resultaten van deze verkeersenquête kan het gemeentebestuur nu aan de slag!