doelen

De doelstellingen zijn :
ü  de kinderen weten hoe ze zich op een veilige manier in het verkeer moeten gedragen
ü  kinderen kunnen veilige en onveilige situaties in het verkeer herkennen
ü  creëren van veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers
ü  zo veel mogelijk kinderen komen te voet of met de fiets naar school
ü  autobestuurders houden rekening met de leerlingen in hun parkeer en rijgedrag.
ü  zoveel mogelijk rekening houden met duurzame mobiliteit a.d.h.v. het STOP-principe


dit wil zeggen zoveel mogelijk Stappen,
Trappen (fiets), 
het Openbaar  vervoer gebruiken, 
en daarna pas de Personenwagen inzetten.